Jaq

18 tekstów – auto­rem jest Jaq.

* * *

Czym się wy­je będąc tak bar­dzo odrętwiałym,
co to za głos - te­nory czy sop­ra­ny?
To co brzmi dźwiękiem, wnętrze kości roz­sadza,
a myśli smog ciem­ny i brud­ny osadza.
Bo to nie o [...] — czytaj całość

wiersz • 21 kwietnia 2017, 21:55

Piękno

Bur­del pięknem zwa­ny, uchy­lał cza­sem drzwi swej bramy.
Za dnia wpuszczał dziew­czy­ny,
Po zmro­ku wpuszczał ko­biety.
Da­mom drzwi nig­dy nie uchy­lał niestety. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 15 października 2016, 17:50

Ściana

Po­maluj ścianę na fioletowo,
po­maluj ją całą,
przyłóż rękę - za­bierz rękę.
Spójrz na rękę, spójrz na ścianę,
tak wygląda odbieranie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 września 2016, 21:25

Będziesz wyg­raną która chce zos­tać wyg­ra­na
Będziesz wyg­raną którą roz­trwo­nię do ra­na . 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 15 stycznia 2014, 23:18

* * *

Nie przyz­nam się ! Klnę się na Bo­ga że nie przyz­nam Ci rac­ji
Nie po­wiem tak ! Nie po­wiem Nie ! 
Nie wiem czy słyszałaś ? Jak wiatr cicho szep­tał , nie pot­rwa to dnia ? 
Noc te­raz zaz­drości , 
A w no­cy ciągniesz mnie za język ! 
Widzę że Cier­pisz , widzę że ja też
Ale klnę się na Bo­ga że się nie przyznam 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 stycznia 2014, 23:36

* * *

Zi­ma nie spóźniona
Nie bar­dziej niż my 
Zat­rzy­mana gdzie in­dziej
Nie miała cza­su przyjść
I na us­ta się ciśnie ,us­pra­wied­li­wienie wczo­raj
że jak miałem mieć czas ? 
Sko­ro na­wet świat go nie miał ? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 31 grudnia 2013, 01:10

* * *

Bar­dziej niż ciebie kocham sie gu­bić
Wte­dy jes­tem bar­dziej pew­ny
Bar­dziej niż ciebie kocham wi­dok uciekające­go po­ciągu
Wte­dy jes­tem bar­dziej pewny
Bar­dziej niż ciebie kocham kujący oczy dym papierosa
Wte­dy jes­tem bar­dziej pewny... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 grudnia 2013, 21:31

* * *

Za­ciągnęła mnie do niepew­ności
jak wo­jaka do ar­mii
z podłym ge­nerałem .
A ja z podłą myślą w głowie
Zde­zer­te­ruje i ten je­den raz obiecu­je że nie żar­tu­je . 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2013, 00:15

* * *

Czy kiedyś tak nie było ? 
Czy kiedyś życzo­no szczęścia szczerzej ? 
Czy kiedyś nap­rawdę ktoś był zas­koczo­ny pre­zen­tem ? 
Nie wiem co się ze mną dzieje ...
Ob­sy­pie was płat­ka­mi komplementów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 grudnia 2013, 23:20

* * *

Wytłumacz mi ? Cze­mu tak jest ? 
Że gdy mam wol­ne to i tak nie mam czasu
Że gdy się sta­ram to i tak za mało
Że gdy chce ją zro­zumieć to i tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 grudnia 2013, 20:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 września 2016, 21:40Jaq sko­men­to­wał tek­st ***